در صورتی که شما از شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی و یا دوره های آموزشی آکادمی هامان می باشید، لطفا با پر کردن فرم زیر ما را در جهت بهبود کیفیت آموزشی هر دوره یاری نمایید.

[recaptcha]