امکان ثبت نام از طریق سایت ایوند برای علاقه مندان فراهم شده است، اگر تمایل دارید در دوره های ترمیک و کارگاه های آموزشی آکادمی هامان شرکت کنید، شما می توانید علاوه بر سایت آکادمی از طریق سایت ایوند ثبت نام خود را انجام دهید.

برای این منظور از ابزار موجود در صفحه نخست سایت آکادمی هامان استفاده کنید و یا سایت ایوند را چک فرمایید. شما می‌توانید در سایت ایوند، از دنبال کنندگان آکادمی هامان شده و اخبار دوره‌ها را دریافت کنید.

ثبت نام از طریق سایت ایوند برای مشتاقان امکان پرداخت آنلاین، اشتراک گذاشتن دوره و ثبت نام در دوره آموزشی به عنوان هدیه را فراهم می‌کند. کسانی که در کلاسهای آکادمی هامان بطور آنلاین ثبت نام کنند در اولویت لیست قرار می‌گیرند. ظرفیت کلاسهای هامان حداکثر تا 8 نفر است و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.