فیلم اموزش خمش تحت وزن در آباکوس به کانال آپارات آکادمی اضافه شد. در این فیلم برای علاقه مندان نحوه مدلسازی یک میله یک سر گیر دار تحت وزن آن نمایش داده شده است. این میله با هندسه مقطع دایره از یک سر کاملا مقید شده و تحت وزن خود در گرانش زمین بارگذاری می‌شود. طبیعی است این بارگذاری باعث خیز تیر شده و حداکثر جابجایی المان‌ها متعلق به نوک تیر می‌شود.

در اینجا برای شبیه سازی تغییر شکل، کرنش و تنش در تیر از روش اجزا محدود Implicit در نرم افزار آباکوس بهره برده ایم. آموزش نرم افزار Abaqus در آکادمی هامان در ترم های مقدماتی و پیشرفته ارائه شده و همچنین کارگاه ‌های آباکوس دوره‌های ویژه ای را برای علاقه مندان ارائه می‌کند. مسلط شدن به این نرم افزار به همراه مهارت در برنامه نویسی پایتون، سابروتین و اسکریپت برای مهندسین ابزار فوق العاده قوی ای را فراهم می‌کند که اکثر نیازهای شما را پاسخ خواهد داد.