ویدیو آموزشی شبیه سازی بررسی تمرکز تنش در آباکوس به کانال آپارات آکادمی هامان اضافه شد.

در این ویدیو آموزشی به بررسی پدیده تمرکز تنش در نرم افزار آباکوس Abaqus پرداخته می‌شود. تمرکز تنش در اثر هندسه قطعه و شکل بارگذاری بوجود می‌آید. در این ویدیو یک قطعه مشابه نمونه تست آزمایش ضربه چارپی رسم شده و تمرکز تنش در شیار آن به کمک شبیه سازی در آباکوس بررسی می‌شود. آموزش آباکوس Abaqus در آکادمی هامان در دو ترم مقدماتی و پیشرفته در کنار کارگاه‌های ویژه موضوعی ارائه می‌شود.

در این ویدیو رسم قطعه، تعریف ماده و اعمال آن، بارگذاری استاتیکی، مش ریزی و مش بندی، تصویر سازی نتیجه و مقدمات کار با این نرم افزار مهندسی نام آشنا به خوبی مرور شده و برای کسانی که تازه می‌خواهند با آباکوس کار کنند یا برای اولین بار با پدیده تمرکز تنش می‌خواهند آشنا شوند به خوبی مفید واقع خواهد شد.

دیگر ویدیو‌های آموزشی Abaqus و مقالات آموزشی آباکوس در سایت هامان و مقالات آموزش آن برای مخاطبین این ویدیو می‌تواند جذاب باشد و از شما دعوت می‌کنیم به سایر این محتوا‌ها نیز توجه کنید و ما را در جریان انتقادات و پیشنهادات خود قرار دهید.