مفاهیم اولیه Solidworks

آموزش اصول و مفاهيم اوليه در ساليدورکس (Solidworks)

از جمله اصول و مفاهیم اولیه Solidworks  روش طراحی آن است. نرم افزار ساليدورکس (Solidworks)  مطابق شكل زير سه محيط اصلی دارد. روش طراحی در نرم افزار ساليدورکس (Solidworks) بدين صورت است كه ابتدا قطعات سه بعدی در محيط Part (طراحی قطعه) ايجاد و هر يک به صورت جداگانه ذخيره می‌شوند سپس تمامی اين پارت ها در محيط Assembly (مونتاژ) باز می شوند و روابط و قيود حاكم بر آنها در اين محيط اعمال و فايل حاصل ذخيره می گردد.

مفاهیم اولیه Solidworks

در نهايت خروجی محيط Assembly (مونتاژ)  وارد محيط Drawing (نقشه كشی) می‌گردد تا در اين محيط نقشه‌های دو بعدی مد نظر ايجاد گردد.

همچنين می توان فايل هايی را كه در محيط های Part (طراحی قطعه) و Assembly (مونتاژ) ايجاد شده است با پسوند مناسب ذخيره نمود تا در ساير نرم افزارها نظير نرم افزارهای Mesh Generation یا رندرینگ استفاده نمود.

یکی دیگر از مفاهیم اولیه Solidworks ایجاد قطعه است. ايجاد قطعه در ساليدورکس (Solidworks) با ايجاد يک ترسيم اوليه به نام Sketch شروع می شود سپس با استفاده از دستورهای ويژه ای طرح اوليه قطعه ايجاد می گردد. پس از آن با استفاده از دستورهای مختلف طرح اوليه اصلاح می شود تا طرح نهايی حاصل گردد. هر يک از دستوراتی را كه تغييری سه بعدی در قطعه ايجاد می كند در ساليدورکس (Solidworks) به عنوان feature شناخته می‌شوند. در نرم افزار  ساليدورکس می توانيد در هر زمان و موقعيتی از ايجاد قطعه كه باشيد، آن را با اصلاح Sketch و يا افزودن، تغيير دادن و يا تغيير ترتيب Feature ها بهينه و اصلاح كنيد.

يكی از مهمترين و در عين حال قوی ترين ويژگی های ساليدورکس (Solidworks) اين است كه تغييرات ايجاد شده در يک فايل ( كه می‌تواند از نوع Part ،Assembly و يا Drawing باشد) به دليل ارتباط موجود بين قطعه ها، مجموعه های مونتاژی و نقشه ها به تمام فايل های مرتبط اعمال می‌شود. لذا در هر مرحله از طراحی و مدلسازی، كاربر با تغيير و اصلاح قطعه، مجموعه مونتاژی و حتی نقشه (در شرايط مناسب) به محض باز كردن فايل های مرتبط می تواند تاثير مستقيم تغيير طراحی خود را در آن فايل‌ها مشاهده كرده و در مورد طراحی خود تصميم گيری كند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *