فیلم آموزش سالیدورکس | حجم دادن و حذف زایده بر رویه solidworks

Your browser does not support the video tag. فیلم آموزش سالیدورکس به کانال آپارات آکادمی اضافه شد در این فیلم برای علاقه مندان نحوه حجم دادن به یک سطح مقطع بر روی یک سطح ناهموار و همچنین از بین بردن زایده های یک سطح ناهموار با استفاده از یک روش ساده ارائه شده است. این […]

SolidWorks چیست؟ | آشنایی با نرم افزار سالیدورکس | کاربرد های نرم افزار سالیدورک

SolidWorks چیست؟ | آشنایی با نرم افزار سالیدورکس | کاربرد های نرم افزار سالیدورک