استفاده از کلیپینگ ماسک بر روی تصویر پرتره

استفاده از کلیپینگ ماسک بر روی تصویر پرتره

کلیپینگ ماسک بر روی تصویر پرتره یکی از راه‌ها‌ی خوب برای پیوند زدن نوشته با عکس خودتان این است که از کلیپینگ ماسک بر روی تصویر پرتره استفاده کنید و با این تکنیک می‌توانید یک دل نوشتۀ شخصی بسازید که راه خوبی برای رساندن باورها و ارزش‌ها‌ی شماست. به این منظور می بایست نوشته را […]