شبیه سازی جریان چند فازی در فلوئنت

شبیه سازی جریان چند فازی در فلوئنت: (بخش دوم: رویکردها و روش های مختلف شبیه سازی جریان چندفازی در فلوئنت)

همزمان با توسعه دینامیک سیالات عددی، مدل های مختلفی برای شبیه سازی جریان چند فازی در فلوئنت پدید آمدند. امروزه دو روش مختلف برای بررسی جریان های چند فازی به شرح زیر تدوین شده است: دیدگاه اویلر-لاگرانژی (Euler-Lagrange Approach) دیدگاه اویلر-اویلری (Euler-Euler Approach) دیدگاه اویلر-لاگرانژی (Euler-Lagrange Approach): در این دیدگاه فاز اصلی و یا فاز […]

شبیه سازی جریان چند فازی در فلوئنت

شبیه سازی جریان چند فازی در فلوئنت: (بخش اول شامل نحوه تعریف فاز و رژیم های مختلف جریان های چند فازی)

در این مبحث به بررسی شبیه سازی جریان چند فازی در فلوئنت می‌پردازیم. جریان های چند فازی بسیاری در صنعت و طبیعت وجود دارد که جهت شبیه سازی و بررسی رفتار آن ها نخست باید دانست که مفهوم فاز در دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با مفهوم آن در زندگی روزمره متفاوت است، برای مثال ممکن […]

فلوئنت

روشهای مطالعاتی علوم مهندسی و معرفی شبیه سازی اجزا محدود

بررسی سه روش مطالعاتی در علوم مهندسی امروزه شبیه سازی کامپیوتری و کدنویسی برای مطالعات عددی در رشته‌های مهندسی بسیار پر کاربرد است. در مطالعه علمی و مخصوصا مطالعات مهندسی سه نوع روش حائز اهمیت اند. برای درک هر چه بهتر مطالب از یک مثال در طول مطلب استفاده میکنیم. فرض کنید به عنوان یک […]