کارگاه های آموزشی

از آنجایی که همواره هدف ما برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با کیفیت است، در جهت محقق شدن این امر و افزایش کیفیت کلاس ها، ظرفیت کارگاه های آموزشی برگزار شده محدود می باشد.

هر کارگاه آموزشی با حد اکثر ظرفیت 8 نفر برگزار می گردد.

برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزار های تخصصی رشته های فنی مهندسی.

چنانچه کارگاه آموزشی مورد نیاز شما در لیست کارگاه های ما نمی باشد در صورت تمایل می توانید از طریق درخواست برگزاری دوره کارگاه آموزشی که نیاز دارید برگزار شود را اعلام فرمایید تا در صورت امکان و استقبال کارگاه مد نظر شما را برگزار نماییم.

در صورتی که شما تمایل برگزاری کارگاه آموزشی برای یک سازمان یا شرکت را نیز دارید می توانید از طریق همین فرم درخواست خود را اعلام نمایید.