دوره های آموزشی

از آنجایی که همواره هدف ما برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با کیفیت است، در جهت محقق شدن این امر و افزایش کیفیت کلاس ها، ظرفیت دوره های آموزشی برگزار
شده محدود می باشد.

هر دوره آموزشی با حد اکثر ظرفیت 8 نفر برگزار می گردد.

برگزاری دوره های آموزش نرم افزار های تخصصی رشته های فنی مهندسی.
چنانچه دوره آموزشی مورد نیاز شما در لیست دوره  های ترمیک ما نمی باشد در صورت تمایل می توانید از طریق درخواست برگزاری دوره  آموزشی دوره ای را که نیاز دارید برگزار شود را اعلام فرمایید تا در صورت امکان و استقبال دوره مد نظر شما را برگزار نماییم.

در صورتی که شما تمایل به برگزاری دوره آموزشی برای یک سازمان یا شرکت را نیز دارید می توانید از طریق همین فرم درخواست خود را اعلام نمایید.